Hoe werken wij?

Vanaf 1 januari 2015, wordt jeugd ggz niet meer vergoed vanuit het basispakket.

Begeleiding vanuit deze praktijk wordt wel nog vergoed als psychosociale hulp 
vanuit het aanvullend pakket van veel verzekeraars.

Klik hier om het vergoedingen overzicht te bekijken

In onze particuliere praktijk bieden wij kortdurende begeleiding, meestal bestaande uit (enkele) individuele afspraken met uw kind en daaraan gekoppelde ouder- of gezinsgesprekken. Op uw verzoek kunnen wij ook meegaan naar gesprekken over uw kind op school of elders. Onze aanpak is oplossingsgericht, wat wil zeggen dat we praktische handvatten geven om op korte termijn een verbetering tot stand te brengen. Het ‘hoe’ van de oplossing is daarbij belangrijker dan het ‘waarom’ van de problemen. We kijken ook naar wat al goed gaat en proberen de krachten van uzelf en uw kind te versterken.

Uw kind wordt gezien als een serieuze partner in het oplossen van de problemen. De begeleiding sluit dan ook aan bij de belevingswereld van uw kind.  Een nieuwe vaardigheid leren we bij jonge kinderen aan via een verhaaltje of (rollen)spel. Regelmatig gaat er een eigen knutselwerk als geheugensteuntje mee naar huis.

Soms is het nodig nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het gedrag van uw kind. Wanneer onderzoek gewenst is, ontvangt u van ons een onderzoeksvoorstel met kostenbegroting. Wanneer u hiervoor uw akkoord heeft gegeven plannen we het onderzoek in. Meestal bestaat dit uit een aantal gesprekken, testen en observaties. Als resultaat ontvangt u een onderzoeksverslag met onze bevindingen en advies. Wij sluiten het onderzoek af met een adviesgesprek. Voor onderzoek gelden andere vergoedingsnormen, zie de algemene praktijkinformatie