Algemene praktijkinformatie & vergoedingsmogelijkheden

 • Begeleiding kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders.  Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende.
 • Tijdens de begeleiding kunt u aangeven of u uitwisseling van relevante gegevens met andere hulpverleners (o.a. uw huisarts) wenselijk vindt. Dit kan alleen plaatsvinden als u hiertoe een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent.
 • Gesprekken (consulten) duren 45 minuten. In overleg met u kan ook een dubbel gesprek gepland worden (90 minuten) of kunnen er andere afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld een huisbezoek of een bespreking op school.
 • Vanaf 2014 hebben wij geen contracten meer met zorgverzekeraars. We zijn dus een particuliere praktijk en u ontvangt zelf de rekening voor onze hulpverlening.
 • Dit biedt u en ons een aantal voordelen:
  • Uw kind heeft geen verwijzing  nodig van de huisarts of Bureau Jeugdzorg
  • Ieder kind of ouder met een hulpvraag kan terecht. Uw kind hoeft geen (DSM IV) stoornis te hebben om toch hulp te mogen ontvangen.
  • U bepaalt zelf op welke wijze u en uw kind geholpen worden.
  • Geen wachttijden
  • Maximale privacy (geen verplichte uitwisseling van gegevens met de zorgkostenverzekeraar over de diagnose)
 • Indien er bij uw kind wel sprake is van (een vermoeden van) een DSM IV stoornis èn u heeft een verwijzing van uw huisarts, kunnen we de factuur zodanig opstellen, dat u de kosten mogelijk achteraf vergoed krijgt van uw verzekeraar. Vooral bij restitutiepolissen is de kans op vergoeding aanwezig, maar ook bij naturapolissen wordt soms een deel van de kosten vergoed. Informeer hierover zelf bij uw verzekeraar. Aangezien ziektekostenverzekeraars m.i.v. 2014 "producten" vergoeden i.p.v. consulten, ontvangt u voor de verzekeraar achteraf een verzamelnota over de gehele begeleiding. U betaalt zelf voorschotten via deelnota's, zodat u overzicht houdt over de geleverde zorg en de daarbij behorende kosten.

Lonneke van Elburg is naast haar NVO lidmaatschap, per 1 januari geregistreerd bij de vakgroep Psychosiciaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de Nederlandse Federatie Gezondheid (NFG). Een groot aantal verzekeraars vergoedt op basis hiervan (deels) de begeleiding via het aanvullend pakket. U kunt de nota hiertoe zelf indienen bij uw verzekeraar.

De kosten zijn:

 • € 85,- per consult (45 minuten gesprek, 15 minuten voorbereiding en verslaglegging)
 • € 21,50 voor een telefonisch of e-mailcontact
 • € 170,- voor een dubbelconsult
 • € 85,- uurtarief voor observateie, onderzoek en andere vormen van behandeling.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, dan kunt u ons bellen (06-24779425, bij voorkeur tijdens ons telefonisch spreekuur op dinsdag van 12 tot 13 uur) of mailen ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. )