Wie zijn wij?

Vanaf 1 januari 2015, wordt jeugd ggz niet meer vergoed vanuit het basispakket.

Begeleiding vanuit deze praktijk wordt wel nog vergoed als psychosociale hulp 
vanuit het aanvullend pakket van veel verzekeraars.

Klik hier om het vergoedingen overzicht te bekijken

Ingrid Even gaat stoppen met haar werkzaamheden in de praktijk.

Lonneke van Elburg zet de praktijk voort. Lees meer.

In de praktijk werken
Ingrid Even en Lonneke van Elburg

Ingrid werkt al ruim 30 jaar met kinderen en ouders en heeft veel plezier in haar vak. Ze heeft een brede werkervaring, opgedaan binnen verschillende instellingen en organisaties. Ze heeft vele jaren gewerkt in centra voor kinderen met een verstandelijke beperking en zich gespecialiseerd in kinderen met allerlei ontwikkelingsstoornissen. Ze weet veel van de ontwikkeling van jonge kinderen, die haar bijzondere belangstelling hebben. Ze ziet ouders als de deskundige op het gebied van de opvoeding van hun eigen kind en vindt het leuk hen daarbij zo nodig te ondersteunen als het een periode niet zo gemakkelijk gaat.

Als kinderpsycholoog heeft ze onder meer enkele jaren gewerkt in het ziekenhuis in Zoetermeer, waar ze kinderen en jongeren met een gevarieerd scala aan klachten heeft behandeld.

In 2006 is zij haar eigen praktijk gestart, waar zij enthousiast de uitdaging aangaat kinderen en hun ouders te helpen oplossingen te vinden voor problemen of hen te ondersteunen in het verwerken van nare gebeurtenissen.

Ingrid heeft praktische opvoedervaring op gedaan als moeder van 3 leuke dochters, die inmiddels (bijna) volwassen zijn.

Ingrid is GZ–psycholoog, BIG geregistreerd, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Orthopedagoog

Lonneke heeft ruim 10 jaar ervaring als orthopedagoog. Zij heeft o.a. gewerkt bij een jeugdhulpverleningsinstelling in Amsterdam, waar zij gezinnen aan huis begeleidde bij het oplossen van ingewikkelde opvoedingsproblemen. Ook heeft zij leerkrachten getraind in het omgaan met probleemgedrag op school. Na enkele jaren kreeg zij een functie als gedragsdeskundige en kwam het accent van haar werkzaamheden te liggen op het coachen van hulpverleners en meedenken in het zorgbeleid. In deze periode merkte Lonneke dat ze het directe contact met ouders en kinderen miste. Freelance is ze daarom altijd cliënten blijven begeleiden.

Sinds 2007 werkt ze samen met Ingrid in deze praktijk, waardoor zij zich nu weer helemaal kan richten op hetgeen waar haar hart het meest ligt. Lonneke vindt het telkens opnieuw een bijzonder proces om een gezin te leren kennen en samen veranderingen tot stand te kunnen brengen. Haar uitgangspunt is dat een lastige situatie, ook een kans is voor iets nieuws. Elk gezinslid heeft zijn eigen unieke kwaliteiten die daarbij ingezet kunnen worden.

Lonneke heeft zich gespecialiseerd in hechtingsproblematiek en basisvertrouwen bij kinderen. Zij werkt graag met kinderen in de basisschoolleeftijd en met pubers, met wie zij vaak snel een goede klik heeft. Naast haar werkzaamheden in deze praktijk is Lonneke actief op het gebied van (kinder)yoga en is zij co-trainer voor het opleidingsprogramma Sherborne Samenspel.

Sinds december 2009 is zij trotse moeder van zoontje Sam en in 2013 is zoontje Eben geboren, waardoor ze nu zelf de mooie en de moeilijke dingen van het ouderschap ervaart.

Lonneke is orthopedagoog, geregistreerd bij het NVO, en vanaf 1 januari 2014 geresgistreerd bij de vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de Nederlandse Federatie Gezondheid (NFG).